× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SALUS Opieka Domowa nad Chorym Terminalnie

Hospicjum domowe - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " SALUS " Opieka Domowa nad Chorym Terminalnie

Informacje o komórce

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

Hospicja domowe

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna paliatywna


Adres

95-7629204
Kopernika 11
66-530 Drezdenko

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1